Stichting De Zevensprong

Formulieren

Deelnemers

In- en uitschrijven
De mogelijkheid om bij een activiteit te komen kijken en mee te doen, is altijd aanwezig. Houdt er wel rekening mee dat voor een bepaalde activiteit een wachtlijst aanwezig kan zijn.
De nieuwe deelnemer ontvangt een inschrijfformulier dat volledig ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de betreffende activiteitenleider. Het inschrijven en uitschrijven van een activiteit moet altijd schriftelijk gebeuren.

De deelnemersbijdrage gaat in vanaf het moment van inschrijven.
Uitschrijven kan uitsluitend plaatsvinden per het einde van een halfjaar, dus alleen per 30 juni of 31 december. Wordt eerder gestopt met deelname aan een activiteit, dan blijft de deelnemersbijdrage dus nog verschuldigd tot het einde van het halfjaar.

De automatische incasso voor deze activiteit vervalt bij uitschrijving.

Deelnemersbijdrage
Om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten van De Zevensprong wordt een deelnemersbijdrage berekend.
Per activiteit kan de hoogte van de deelnemersbijdrage verschillen, omdat bijvoorbeeld kosten gemaakt moeten worden voor de huur van de ruimte, speciale materialen en gespecialiseerde vakkrachten.
Betalingen lopen via automatische incasso.

De formulieren voor in- en uitschrijven van deelnemers vind je hieronder:

Inschrijfformulier deelnemers

Uitschrijfformulier deelnemers

Vrijwilligers

In- en uitschrijven

De nieuwe vrijwilliger ontvangt een inschrijfformulier dat volledig ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de betreffende activiteitenleider. Het inschrijven en uitschrijven van een activiteit moet altijd schriftelijk gebeuren.

Standaard declaratieformulier vrijwilligers
Voor declaraties kunnen vrijwilligers gebruik maken van het standaard declaratieformulier. In het formulier staat aangegeven hoe de declaratie kan worden ingediend.

De formulieren voor in- en uitschrijven van vrijwilligers vind je hieronder:

Inschrijfformulier vrijwilligers

Uitschrijfformulier vrijwilligers

Declaratieformulier

 

Stagiairs

Stage overeenkomst

Stagiairs ontvangen een stage overeenkomst dat volledig ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de betreffende activiteitenleider. Het inschrijven en uitschrijven van een activiteit moet altijd schriftelijk gebeuren.

De stage overeenkomst vind je hier: Stage overeenkomst

(zodra het formulier verschijnt, dit met de rechtermuisknop aanklikken en kiezen voor “afdrukken”, daarna kun je het met de hand invullen)