Stichting De Zevensprong

Deelnemersbijdrage algemeen

Deelnemersbijdrage

Een stichting kent geen leden, maar deelnemers. Vandaar dat we niet spreken van contributie, maar van deelnemersbijdrage.

Om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten van De Zevensprong wordt per activiteit een deelnemersbijdrage berekend. Hiervan kan de hoogte van de deelnemersbijdrage verschillen, omdat bijvoorbeeld kosten gemaakt moeten worden voor de huur van de ruimte, speciale materialen en gespecialiseerde vakkrachten.

Incasso

Betalingen lopen via automatische incasso. De deelnemersbijdrage wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur. In februari en oktober van elk kalenderjaar wordt de deelnemersbijdrage bij de deelnemers geïncasseerd (of gefactureerd).

Start en einde

De deelnemersbijdrage gaat in vanaf het moment van inschrijven. Uitschrijven kan uitsluitend per einde van een halfjaar, dus alleen per 30 juni of 31 december. Wordt eerder gestopt met deelname aan een activiteit, dan blijft de deelnemersbijdrage dus nog verschuldigd tot het einde van het halfjaar.

Verhinderd?

Ben je een keer verhinderd dan blijft de volledige deelnemersbijdrage van kracht. Indien je voor langere tijd verhinderd bent is tijdelijke stopzetting bespreekbaar. Neem hiervoor contact op met Frans Snaar, via 06 1297 224 of franssnaar@outlook.com.

Consumpties

De consumpties tijdens de activiteit komen voor rekening van de deelnemers (tenzij anders vermeld bij de activiteit). Het is dus raadzaam iets van zakgeld mee te nemen / geven.