Helaas kunnen wij ons clubgebouw nog niet verhuren voor activiteiten. Behalve dat de oppervlakte van de zaal onvoldoende is om personen 1,5 meter afstand te kunnen bieden, speelt ook de hygiëne een rol (toilet, bar, keuken). Het bestuur van De Zevensprong kan niet voor de veiligheid instaan en wil het risico niet nemen. In ieder geval tot september 2020 zullen wij het clubgebouw niet verhuren aan derden.

Daarna kan het clubhuis mogelijk worden gehuurd op de momenten dat geen andere activiteiten plaatsvinden.

Contactpersoon is Epco Boerema, 06 1860 9219, epco54@icloud.com.

Voor vrijwilligers of deelnemers van De Zevensprong is de zaalhuur nihil, voor anderen is de huurprijs € 35,– per dagdeel.

De Zevensprong beschikt over een vergunning voor zwak alcoholische dranken.