Stichting De Zevensprong

ANBI informatie

Stichting De Zevensprong beschikt over de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit heeft als voordeel dat een schenker giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels) en een ANBI geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

ANBI informatie:
 Naam  Stichting De Zevensprong
 RSIN / fiscaal nummer  819024065
 Contactgegevens  Zie: “Organisatie
 Doelstelling  Zie: “Statuten en Doelstellingen 2021
 Beleidsplan  Zie: “Beleidsplan
 Bestuurssamenstelling  Zie: “Organisatie
 Namen bestuurders  Zie: “Organisatie
 Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten. Er is geen sprake van vacatiegeld.
 Verslag activiteiten  Zie: “Activiteiten” voor inhoud en programma
 Financiële verantwoording  Zie: “Financiën”

ANBI rapportage 2022: download hier