Stichting De Zevensprong
Stichting de Zevensprong beschikt over en handelt conform een privacy verklaring (hier te downloaden).

Copyright © 2018 by Stichting De Zevensprong  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmasterzevensprong@ziggo.nl

In- en uitschrijven
Bijgaand treft u een aantal formulieren om u in- of uit te schrijven voor activiteiten van Stichting De Zevensprong of u op te geven als vrijwilliger.

Inschrijfformulier deelnemers
Inschrijfformulier vrijwilligers
Uitschrijfformulier

Stage overeenkomst
Bijgaand treft u een in te vullen stage overeenkomst aan voor stagiaires.

Stage overeenkomst

In- en uitschrijven
De mogelijkheid om bij een activiteit te komen kijken en mee te doen, is altijd aanwezig. Houdt er wel rekening mee dat er voor een bepaalde activiteit een wachtlijst aanwezig kan zijn.
De nieuwe deelnemer ontvangt een inschrijfforumulier dat volledig ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de betreffende activiteitenleid(st)er. Het inschrijven en uitschrijven van een activiteit moet altijd schriftelijk gebeuren. De deelnemersbijdrage gaat in vanaf het moment van inschrijven.
Uitschrijven kan uitsluitend plaatsvinden per het einde van een halfjaar, dus alleen per 30 juni of 31 december. Wordt eerder gestopt met deelname aan een activiteit, dan blijft de deelnemersbijdrage dus nog verschuldigd tot het einde van het halfjaar.
De automatische incasso voor deze activiteit vervalt bij uitschrijving.

Deelnemersbijdrage
Om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten van De Zevensprong wordt een deelnemersbijdrage berekend.
Per activiteit kan de hoogte van de deelnemersbijdrage verschillen omdat bijvoorbeeld kosten gemaakt moeten worden voor de huur van de ruimte, speciale materialen en gespecialiseerde vakkrachten.
Betalingen lopen via automatische incasso.