Het clubhuis kan worden gehuurd op de momenten dat geen andere activiteiten plaatsvinden.

Contactpersoon is Epco Boerema, 06 1860 9219, epco54@icloud.com.

 

Voor vrijwilligers of deelnemers van De Zevensprong is de zaalhuur nihil, voor anderen is de huurprijs € 35,– per dagdeel.

De Zevensprong beschikt over een vergunning voor zwak alcoholische dranken.

 

De spelregels voor de zaalhuur zijn:

……